Skip to Content

„SOMAT“ akcijos sąlygos

Akcijos „Atgauk 5 EUR už „Somat” tabletes” sąlygos

1 STRAIPSNIS. ORGANIZACIJA

Šią akciją organizuoja:

Henkel Latvija SIA
Gustava Zemgala gatvė 76
Ryga, LV1039 
Latvija

(toliau – „HENKEL“)

2 STRAIPSNIS. PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

Tinkamas dalyvavimas šioje akcijoje automatiškai reiškia besąlygišką pritarimą šioms veiklos taisyklėms [toliau: TAISYKLĖS]. Todėl laikoma, kad kiekvienas dalyvis perskaitė, suprato ir besąlygiškai priėmė šių TAISYKLIŲ turinį. Su šiomis TAISYKLĖMIS galima susipažinti bet kuriuo metu adresu www.somat.lt.

3 STRAIPSNIS. TERMINAS

Akcija vyks nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d. Po 2023 m. spalio 31 d. gautos registracijos priimamos nebus.

4 STRAIPSNIS. DALYVAVIMAS

Akcija „Atgauk 5 EUR už „Somat” tabletes” galioja įtrauktiems „Somat“ produktams Lietuvoje – žr. 1 priedo lentelę.

Norėdamas gauti pinigus, dalyvis turi atlikti šiuos veiksmus:
1) Pirkti vieną iš dalyvaujančių „SOMAT TABS“ produktų dalyvaujančiose parduotuvėse.
2) Nuskaityti QR kodą.
3) Nuskaičius QR kodą, atsidaro unikali asmeninė pinigų grąžinimo forma. Asmeninė pinigų grąžinimo nuoroda galioja 20 dienų ir gali būti užpildoma tik vieną kartą čekiui įkelti. 
Į grynųjų pinigų grąžinimo formą dalyvis įveda vardą, pavardę, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį (IBAN formatu) ir įkelia čekio nuotrauką.
4) Dalyvis turi atsakyti į šiuos 3 klausimus:
a. Kokį „SOMAT“ produktą pirkote?
b. Kurioje parduotuvėje įsigijote „SOMAT“?
c. Ar tai pirmas kartas, kai perkate „SOMAT“ produktus?
5) Jei Vartotojas atlieka aukščiau nurodytus veiksmus, Vartotojas gauna grąžinamąją išmoką per 3 savaites.

Reklaminė kampanija yra nemokama, išskyrus galimas įprastas komunikacijos išlaidas, su pirkimo įsipareigojimu ir visiems fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, išskyrus „HENKEL“ darbuotojus ir jų šeimos narius. Ši akcija taip pat negalioja įmonių, bet kokiu būdu dalyvaujančių plėtojant ir (arba) įgyvendinant šią akciją, darbuotojams ir jų šeimos nariams.

Dalyvavimas šioje akcijoje reiškia, kad dalyvis yra pilnametis. Jei dalyvis yra jaunesnis nei 18 metų, jis turi būti gavęs savo teisinio atstovo sutikimą, kad galėtų teisėtai dalyvauti šiame procese.

Siekiant apsaugoti individualių vartotojų galimybes, nebus priimamos grupinės registracijos. Todėl leidžiama tik viena registracija vieno vartotojo vardu ir savo banko sąskaita. Jei registracijos metu užpildoma daugiau nei viena registracijos forma, jos bus laikomos negaliojančiomis, ir tokia registracija negalės dalyvauti akcijoje.

5 STRAIPSNIS. PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Įvykdžius visas sąlygas, dalyvis gaus 5 EUR grąžinamąją išmoką per 3 savaites. Vienam asmeniui, adresui ir (arba) sąskaitos numeriui bus grąžinta 5 EUR suma ne daugiau kaip 1 kartą. Pirkinys turi būti įsigytas parduotuvėje iki 2023 m. spalio 31 d. Data turi būti aiškiai matoma ant čekio.

Ši akcija negalioja kartu su kitomis „HENKEL“ akcijomis ar nuolaidomis.

Šios registracijos į akciją įtraukiamos nebus:

– Neįtrauktų „SOMAT” produktų įsigijimas;
– Pateiktos pardavimo čekių kopijos;
– Registracijos, gautos po 2023 m. spalio 31 d.
– Pateiktos to paties čekio analoginės ir skaitmeninės formos; 
– Nekokybiška čekio nuotrauka arba jo skenuotas vaizdas, kai keturi čekio kampai nėra aiškiai matomi;
– Pateikti kokiu nors būdu redaguoti pardavimo čekiai;

 6 STRAIPSNIS. PAŠALINIMAI IR SUKČIAVIMAI

„HENKEL“ pasilieka teisę nedelsiant arba vėliau pašalinti dalyvį iš akcijos ir (arba) kitų dabartinių ir būsimų akcijų, taip pat susigrąžinti grąžinamąją išmoką, kurią dalyvis jau būtų gavęs, dalyvaudamas dabartinėje akcijoje, jei:

– pateikti neišsamūs, netikslūs ar klaidingi asmens ar kiti duomenys;
– nustatytas organizuotas ir (arba) kolektyvinis (automatinis arba neautomatinis) dalyvavimas;
– pastebėtas elgesys, kuris gali sutrikdyti tinkamą „HENKEL“ ir (arba) kitų dalyvių akcijos eigą;
– nustatytas bet koks (net ir nepavykęs) sukčiavimas ar neteisėtas elgesys;
– įvyko bet koks galiojančių REGLAMENTŲ pažeidimas;
– elgesys nesuderinamas su „HENKEL“ verslo filosofija.

Apie bet kokį įtariamą sukčiavimą visada bus pranešama kompetentingoms institucijoms.

7 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ

„HENKEL“ ir bet kuris kitas tarpininkaujantis asmuo ar įmonė negali būti laikomi atsakingais, jeigu: įvyksta force majeure atvejis ir (arba) įvykus įvykiui, kurio HENKEL negali kontroliuoti, ir (arba) išnaudojus dalyvaujančių produktų atsargas; tam tikros šios akcijos sąlygos, taigi ir šios TAISYKLĖS, turėtų būti pakeistos arba akcija turėtų būti nutraukta, atidėta, sustabdyta arba atšaukta, arba dėl bet kokios priežasties turėtų būti atidėtas ar atšauktas išmokų grąžinimas.

„HENKEL“ ir bet kuris kitas asmuo ar bendrovė negali būti laikomi atsakingais už bet kokią žalą, atsiradusią dėl dalyvavimo akcijoje ar skiriant grąžinamąją išmoką. Taigi, be kita ko, „HENKEL” neprisiima atsakomybės už klaidas, susijusias su (tele) komunikacija, spausdinimo ir rašybos klaidas arba bet kokius grąžinimo trūkumus.

„HENKEL“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti TAISYKLES. Jei kuri nors šių taisyklių nuostata paskelbiama negaliojančia, likusios šių TASIYKLIŲ nuostatos lieka galioti.

8 STRAIPSNIS. AUTORIŲ TEISĖS

Siųsdamas dalyvavimo formą, dalyvis perduoda „HENKEL“ visas savo nuosavybės teises į nuotraukas (ar koliažus, brėžinius, šūkius ir kt.), įskaitant galimas autorių teises ir (arba) asmenines teises.

„HENKEL“ pasilieka teisę naudoti šias nuotraukas (ar koliažus, brėžinius, šūkius ir kt.) savo veiklai vykdyti (pvz.: viešumui). „HENKEL“ gali platinti arba viešai skelbti nuotraukas (ar koliažus, brėžinius, šūkius ir kt.) ir jas keisti. Dalyvis aiškiai duoda sutikimą sunaikinti neparinktus kūrinius.

Dalyvis aiškiai atsisako bet kokios kompensacijos, susijusios su jo dalyvavimo formos ir pridedamų nuotraukų (arba koliažų, brėžinių, šūkių ir kt.) siuntimu.

9 STRAIPSNIS. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

„HENKEL“ veikia pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos.

Šie duomenys gali būti renkami ir tvarkomi atsižvelgiant į duotą sutikimą pagal Duomenų apsaugos deklaraciją: Lietuva.

Dalyvis gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ateičiai, spustelėdamas šiam tikslui pateiktą nuorodą el. laiške, patvirtinančiame sutikimą, arba Duomenų apsaugos deklaracijoje: Lietuva. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo pagal sutikimą teisėtumui prieš jį atšaukiant.

10 STRAIPSNIS. GINČAI

Force majeure atveju, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms arba kilus ginčui, „HENKEL“ priima būtiną sprendimą, kad užtikrintų tinkamą akcijos veikimą. Jo sprendimai yra suverenūs ir be atsvaros.

Šiems REGLAMENTUI taikoma Belgijos teisė ir jis turi būti aiškinamas ir įgyvendinamas pagal Belgijos teisę. Kilus ginčui dėl šios akcijos, kurio negalima išspręsti taikiu būdu, jurisdikciją turi tik Briuselio teismai.

11 STRAIPSNIS. KOMUNIKACIJA

Išskyrus šiose TAISYKLĖSE numatytus atvejus, nei akcijos metu, nei jai pasibaigus, dėl šios akcijos nebus susirašinėjama raštu, telefonu ir nebus vykdoma kitokia komunikacija.

1 priedas. Dalyvaujantys produktai

EAN

Produkto pavadinimas LT

9000101349054

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1" 24+12vnt

9000101320930

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 36vnt

9000101577105

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 34vnt

9000101394382

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Pronature" 36vnt

9000101518924

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 32vnt

9000101550443

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 30vnt

9000101576139

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 28vnt

9000101576320

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Extra" 42vnt

9000101577013

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 44vnt

9000101576290

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 34vnt

9000101576986

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Extra" 58vnt

9000101348019

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1" 80vnt

9000101374711

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Extra" 76vnt

9000101320978

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 54vnt

9000101374278

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 60vnt

9000101504934

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 48vnt

9000101550474

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 45vnt

9000101519013

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 51vnt

9000101519044

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 51vnt

9000101576191

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 48vnt

9000101534993

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1" 90vnt

9000101321036

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 72vnt

9000101577136

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 70vnt

9000101514094

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 65vnt

9000101550504

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 60vnt

9000101576160

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 56vnt

9000101535297

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1" 120vnt

9000101577044

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1" 110vnt

9000101535259

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Extra" 110vnt

9000101577075

Indaplovių tabletės „SOMAT All in1 Extra" 100vnt

9000101356069

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 100vnt

9000101577198

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 90vnt

9000101575941

Indaplovių kapsulės „SOMAT Excellence" 75vnt

9000101557107

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 125vnt

9000101577167

Indaplovių tabletės „SOMAT Gold" 120vnt